Tin tức

Ngày 06/8/17 công ty CP xây dựng và SXKD bê tông Hà Nam đã tổ chức lễ khai trương và đi vào vận hành trạm trộn bê tông.

Tới dự lễ khai trương có rất nhiều ban ngành địa phương cũng như các đối tác của công ty. Tại buổi lễ, Giám đốc Trần Hà Lợi đã nêu phương hướng phát triển của công ty. Giám đốc tin tưởng vào sự nỗ lực của các thành viên công ty cũng như sự hợp tác của các đối tác để cùng công ty phát triển, gây dựng bê tông Hà Nam thành 1 thương hiệu có tiếng ở vùng.

Cán bộ Công ty TNHH Công nghệ và vật liệu chuyên dụng SPEMAT cũng đã tới dự và chúc cho công ty phát triển mạnh mẽ, gây dựng nên một thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp bê tông thương phẩm cho tỉnh Hà Nam cũng như một số địa bàn lân cận.