Danh mục sản phẩm

 Phụ gia hóa dẻo

Placc-02A Phụ gia hoá dẻo

Placc-02A là phụ gia giảm nước, chậm...

[+] Chi tiết...
Daltonmat-200RA Phụ gia hóa dẻo cho bê tông

DALTONMAT-200RA là phụ gia giảm nước,...

[+] Chi tiết...
DALTONMAT_100RA Hóa dẻo

DALTONMAT-100RA là phụ gia giảm nước,...

[+] Chi tiết...