Danh mục sản phẩm

 Phụ gia đóng rắn nhanh

IMAGUN - 2N Phụ gia cho vữa và bê tông phun

IMAGUN - 2N là phụ gia đặc chủng sử...

[+] Chi tiết...
IMAGUN - 3N Phụ gia cho bê tông phun

Mô tả sản phẩm IMAGUN - 3N(L)...

[+] Chi tiết...
IMAGUN - JET Phụ gia cho vữa và bê tông phun

IMAGUN - JET là phụ gia đặc chủng sử...

[+] Chi tiết...
Placc-07- Đóng rắn nhanh

PLACC-07 là phụ gia đóng rắn...

[+] Chi tiết...