Danh mục sản phẩm

 Vật liệu chuyên dụng khác

DALTONGEL - 12 Chất chống dính khuôn

DALTONGEL - 12 là nhũ tương biến...

[+] Chi tiết...
Phụ gia lôi khí Placc - AIR

PLACC-AIR có dạng lỏng và dạng...

[+] Chi tiết...
LUNACH-92 Phụ gia chống rửa trôi

LUNACH-92 là một phụ gia tổng hợp đặc...

[+] Chi tiết...
BTR - 02 Phụ gia cho bê tông rỗng

BTR – 02 là phụ gia cho bê...

[+] Chi tiết...
TR - 02A Phụ gia trương nở trợ bơm

TR - 02A là phụ gia trương nở đặc biệt...

[+] Chi tiết...
Phụ gia chống rửa trôi Lunach- 92

LUNACH-92 là một phụ gia tổng hợp đặc...

[+] Chi tiết...
Phụ gia chống mài mòn IMARE - 012

IMARE-012 là loại phụ gia chống...

[+] Chi tiết...
IMASEAL - PS Vật liệu chèn xảm

IMASEAL - PS là vật liệu chèn...

[+] Chi tiết...
IMASEAL - SR Tấm chèn khe co giãn

IMASEAL - SR là vật liệu chèn...

[+] Chi tiết...