Danh mục sản phẩm

 Vật liệu chống thấm

TL - 12 Phụ gia chống thấm

TL - 12 là phụ gia chống thấm cho vữa...

[+] Chi tiết...
BS - 7EL Vật liệu chống thấm

BS - 7EL là nhũ tương biến tính...

[+] Chi tiết...
TQ-02 Vật liệu chống thấm vô hình

TQ-02 là vật liệu chống thấm đặc chủng...

[+] Chi tiết...
Imag-waterstop Băng chặn nước cao su

IMAG-WATERSTOP là vật liệu nhựa nhiệt...

[+] Chi tiết...
Imag-watertight Thanh cao su nở chống thấm

IMAG-WATERTIGHT là vật liệu polime đặc...

[+] Chi tiết...
Imatex-BC chong tham, ket dinh

IMATEX - BC là phụ gia kết dính...

[+] Chi tiết...
Ac - 15 Vật liệu chống thấm tường và sàn

AC-15 là vật liệu chống thấm dễ sử...

[+] Chi tiết...
AWP-30 Vật liệu chống thấm vô cơ

AWP-30 là vật liệu chống thấm vô...

[+] Chi tiết...