Danh mục sản phẩm

 PLACC-AIR(01) Phụ gia siêu dẻo giảm nước tăng khả năng cuốn khí

Mô tả sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
PLACC-AIR(01) có dạng lỏng , không chứa clo và không gây ăn mòn cốt thép.

Thông tin chi tiết

Tiêu chuẩn Placc-AIR(01) ®­îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ASTM-C-494 lo¹i G ®èi víi phô gia siªu dÎo kÐo dµi thêi gian ®«ng kÕt cho bª t«ng và ASTM-C-260.
Công dụng
 
 
 
 • Đưa một lượng khí vào bê tông và phân bố đều trong cấp phối.
 • Làm tăng khả năng chống hư hỏng ở điều kiện sương giá.
 • Tăng khả năng giảm nước cho bê tông hoặc tăng độ sụt cho bê tông tối thiểu lên 2 - 3 lần khi vẫn giữ nguyên lượng nước  trộn.
 • Kéo dài thời gian thi công cho bê tông.
 • Nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông.
 • Làm tăng khả năng chống ăn mòn cho bê tông và bê tông cốt thép.
Lĩnh vực sử dụng
 • Chế tạo bê tông trộn sẵn và các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
 • Chế tạo bê tông thương phẩm và bê tông thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
 • Thích hợp cho bê tông thương phẩm chất lượng cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương giá.
 • Đặc biệt thích hợp với bê tông đầm lăn và các loại bê tông nghèo xi măng.
 • Chế tạo bê tông chất lượng cao đáp ứng yêu cầu độ sụt lớn.
Thông số kỹ thuật
Loại:
Màu sắc:
Thích ứng:
Tỷ trọng:
Đóng gói:
 
Hợp chất hữu cơ.
Nâu sẫm.
Thích ứng với tất cả các loại xi măng Poóc lăng.
1,08 ± 0,02 g/cm3.
5 , 20, 200 lít/thùng.
Tỷ lệ Sử dụng hàm lượng 0,7 – 1,4 lít cho100kg xi măng.
Lưu ý thi công
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Định lượng chính xác PLACC-AIR(01) vào định lượng nước thực tế. Không được tiến hành trộn trước PLACC-AIR(01) với cốt liệu khô khi hỗn hợp chưa có nước.
 • Không được trộn trước PLACC-AIR(01) với các sản phẩm phụ gia khác.
 • Nên tiến hành thử nghiệm hiện trường trước khi quyết định chính thức liều lượng sử dụng PLACC-AIR(01) để đạt được hiệu quả hàm lượng khí phân bố đều trong bê tông.
 • Sử dụng máy trộn để đảm bảo độ đồng nhất cần thiết cho hỗn hợp trộn, tuyệt đối không trộn thủ công bằng tay.
Bảo quản
Thời gian bảo quản:
Cất giữ nơi khô mát.
24 tháng kể từ ngày sản xuất.