Danh mục sản phẩm

 Vật liệu chuyên dụng khác

Dung dịch nhựa gia cố đất IM - STASOL

IM-STASOL là một loại dung dịch nhựa...

[+] Chi tiết...
Vữa nề tiêu chuẩn IMASONRY

Imasonry là loại vữa khô trộn...

[+] Chi tiết...
VUSA - 34 Vật liệu mặt sàn

VUSA - 34 là một hỗn hợp gồm...

[+] Chi tiết...
VAPORSTOP - AC Chất bảo dưỡng bê tông

VAPORSTOP - AC là dung dịch hợp chất...

[+] Chi tiết...
VAPORSTOP - OC Chất bảo dưỡng bê tông

VAPORSTOP - OC là nhũ tương của...

[+] Chi tiết...
HARDEN-35 Dung dịch xử lý sàn đa năng

HARDEN-35 là một dung dịch trong suốt,...

[+] Chi tiết...
TQ-01

TQ-01 là vật liệu chống thấm đặc chủng...

[+] Chi tiết...