Danh mục sản phẩm

 Vật liệu chuyên dụng khác

AR-10 Vữa chịu axit

AR-10 là loại vữa chịu axít 2...

[+] Chi tiết...
IMAPOX-12 Sơn chống rỉ cho cốt thép chờ

IMAPOX-12 là sơn chống rỉ cho cốt...

[+] Chi tiết...
AR-10 Vữa chịu axit

AR-10 là loại vữa chịu axít 2...

[+] Chi tiết...
Imatar-PA Vữa polymer biến tính

IMATAR-PA là vật liệu 2 thành...

[+] Chi tiết...
Imag- Waterstop- pvc Băng chặn nước

Imag-waterstop- pvc là vật liệu nhựa...

[+] Chi tiết...